Căng thẳng gián điệp Mỹ-Trung Quốc: Phần nổi của tảng băng chìm