00:00

Căng thẳng với Ấn Độ, TQ trang bị thêm loạt vũ khí hiện đại cho vùng biên

TIN LIÊN QUAN