Cảnh báo tia cực tím ở nhiều nơi mức gây hại rất cao