Cảnh háo hức trong thôn bị cách ly đầu tiên ở TP Chí Linh trước giờ gỡ phong toả