Cảnh tượng hiếm thấy: Hàng nghìn cây hoa chuông vàng cùng nở rộ ở Bắc Giang