Cao Bằng tổ chức giám sát công tác đổi sổ A0 tại Hà Quảng

Chi cục Dân số-KHHGĐ Cao Bằng vừa tổ chức giám sát công tác công tác đổi sổ A0 và tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số năm 2021 tại huyện Hà Quảng.

Chi cục Dân số - KHHGĐ Cao Bằng vừa tổ chức giám sát công tác công tác đổi sổ A0 (ổ ghi chép ban đầu về dân số - kế hoạch hóa gia đình) và tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số năm 2021 tại Trung tâm Y tế và xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng.

Trưởng đoàn giám sát là bà Lục Thị Thắng, Chi cục trưởng cùng các thành viên là lãnh đạo và chuyên viên của 2 phòng chuyên môn.

Hình thức giám sát tại huyện thông qua họp trao đổi, thảo luận và kiểm tra một số tài liệu liên quan, đi thực tế tại Phòng Dân số, Truyền thông và Công tác xã hội, Khoa Chăm sóc SKSS và khoa Dược của Trung tâm Y tế.

Đồng chí Lục Thị Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại cuộc họp tại Trung tâm Y tế Hà Quảng. Ảnh: Hoàng Huyền

Đoàn đã làm việc tại xã, thông trao đổi và kiểm tra thực tế tại Trạm Y tế, sau đó tổ chức họp trao đổi, thảo luận tại UBND xã với Ban chỉ đạo công tác dân số xã, Trạm Y tế, các Trưởng xóm và Y tế thôn bản.

Theo bà Lục Thị Thắng, công tác giám sát được thực hiện theo mẫu phiếu giám sát chung và giám sát chuyên sâu từng lĩnh vực. Trong đó tập trung vào các nội dung về tình hình thực hiện chỉ tiêu và các hoạt động chuyên môn về công tác dân số năm 2021; công tác đổi Sổ A0 và hoạt động quản trị kho dữ liệu điện tử; hoạt động cung cấp dịch vụ KHHGĐ và sàng lọc trước sinh, sơ sinh.

Kết quả giám sát tại huyện cho thấy, Trung tâm Y tế Hà Quảng đã giao chỉ tiêu kế hoạch về công tác dân số năm 2021 trong văn bản giao chỉ tiêu chung. Trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ kép về phòng chống dịch hiện nay, Phòng Dân số, truyền thông và công tác xã hội đã tham mưu duy trì thực hiện các hoạt động về công tác dân số góp phần hoàn thành các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao.

Ảnh 2: Đoàn giám sát kiểm tra các nội dung tại Trạm Y tế xã Ngọc Động. Ảnh: Hoàng Huyền

Kết quả thực hiện chỉ tiêu các biện pháp tránh thai của huyện đến tháng 9/2021 đạt 72,8% kế hoạch năm. Về tỷ lệ sàng lọc sơ sinh, sàng lọc trước sinh tại Trung tâm đạt thấp (sàng lọc trước sinh 44,8% và sàng lọc sơ sinh 20,5%). Có 11/21 xã đã đưa nội dung mất cân bằng giới tính khi sinh vào Quy ước xóm, tổ dân phố.

Hoạt động quản trị kho dữ liệu điện tử và đổi sổ A0 được triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch, đảm bảo nhập đầy đủ số liệu vào kho dữ liệu sau khi rà soát (số liệu chênh lệch giữa trước và sau rà soát là 222 hộ và 900 nhân khẩu).

Tại tuyến xã Ngọc Động, kết quả giám sát cho thấy: Trạm Y tế quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động về dân số, đảm bảo cung cấp dịch vụ KHHGĐ thường xuyên cho đối tượng có nhu cầu.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu các biện pháp tránh thai của xã đến tháng 9/2021 đạt 118,6% kế hoạch năm. Hoạt động đổi sổ A0 đã rà soát, đối khớp số liệu với 6/6 Trưởng xóm, trong đó chỉ 01 xóm có sự chênh lệch 02 hộ gia đình. Giám sát thực địa tại 02 hộ gia đình chọn ngẫu nhiên có sai lệch 1 số thông tin về họ tên và ngày tháng năm sinh.

Kết thúc giám sát tại huyện, xã, Trưởng đoàn giám sát - Chi cục trưởng Lục Thị Thắng đề nghị:

Đối với Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng: Sớm củng cố, kiện toàn chức danh Lãnh đạo Phòng Dân số, truyền thông và công tác xã hội. Tăng cường triển khai văn bản chính sách về công tác dân số. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ KHGĐ, dịch vụ sàng lọc trước sinh, sơ sinh tại Trung tâm và tại các xã. Chỉ đạo rà soát lại việc cập nhật thông tin dân số của các xóm, tổ dân phố chưa chính xác.

Đối với Trạm Y tế xã Ngọc Động: Đề nghị chỉnh sửa lại thông tin hộ gia đình trong sổ A0 theo sổ hộ khẩu và rà soát lại thông tin chính xác để phục vụ công tác in sổ A0. Tham mưu trình kiện toàn Ban chỉ đạo công tác dân số xã. Duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ KHHGĐ thường xuyên.

Theo Huyền Hương/Gia đình & Xã hội Link Gốc:           Copy Link
http://giadinh.net.vn/dan-so/cao-bang-to-chuc-giam-sat-cong-tac-doi-so-a0-tai-ha-quang-20210916201737494.htm

Tags: dân số  |  cung cấp dịch vụ KHHGĐ  |  đổi sổ A0