Cấp cứu thành công bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, bị tắc ruột