Cập nhật tin tức, thị trường, xuất khẩu ngày 6-12-2021

Chuyển động Công Thương với những thông tin kinh tế xã hội, quản lý thị trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp được cập nhật và phân tích chuyên sâu. Kính mời quý vị cùng theo dõi!

Thứ hai, 06/12/2021 07:35

Thời sự