Cặp vợ chồng Việt Nam có nguy cơ bị trục xuất tại Hàn Quốc vì trốn cách ly