Câu chuyện Hoa hậu về trường có gì khiến người ta tranh cãi nhiều đến vậy?