Câu hỏi trong Đường lên đỉnh Olympia tiếp tục khiến thí sinh rơi vào thế bí, dân mạng thì thi nhau tranh cãi