Câu lạc bộ Phụ nữ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Chung sức cùng với những chiến sĩ quân hàm xanh bảo vệ biên cương, 3 năm nay, hoạt động của Câu lạc bộ “Phụ nữ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” của bản Huồi Viêng, xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn không chỉ nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, mà đã góp phần giúp chị em xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Đây cũng là câu lạc bộ phụ nữ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của đồng bào người Mông đầu tiên trên biên giới tỉnh Nghệ An.

Thứ tư, 27/10/2021 16:18

Thời sự

Vượt khó 14:45

Vượt khó

Thứ bảy, 27/11/2021 | 14:20