Cha nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên cho rằng TAND Cấp cao xét xử chưa rõ ràng