00:00

Chậm tiêm vắc xin phòng Covid-19 sẽ khiến Việt Nam 'thất thế', giảm hấp dẫn

TIN LIÊN QUAN