Chân dung nữ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đầu tiên của Đảng

Bà Trương Thị Mai (63 tuổi) vừa được phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay ông Phạm Minh Chính.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.

Với việc Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ, bà Trương Thị Mai trở thành nữ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đầu tiên trong lịch sử.

Theo Ban Thời sự/Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/media/chan-dung-nu-truong-ban-to-chuc-trung-uong-dau-tien-cua-dang-726170.html

Tags: Trương Thị Mai  |  Ban Tổ chức Trung ương