Châu Á-Thái Bình Dương trước Covid-19: Trong khó ló khôn (Kỳ cuối)