Chỉ 0,58 điểm/môn vẫn trúng tuyển vào lớp 10 ở Thanh Hóa