Chi 40 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp lần 2 cho công nhân khó khăn tại TP.HCM