Ưu tiên tiêm vắc xin cho thuyền viên để hoạt động hàng hải không bị đứt gãy