00:00

Chỉ đăng bài về ngày giỗ tổ nghề nghệ sĩ Hồng Vân cũng bị netizen tấn công dữ dội

TIN LIÊN QUAN