Chỉ một câu nói của chủ mà chú chó kiên quyết đứng dưới trời mưa không chịu rời đi