Chỉ một khoảnh khắc sai lầm, Bùi Tiến Dũng lập tức bị fan 'cà khịa'