Chỉ sốt, ho, 5 người trong một gia đình ở Hà Nội bất ngờ dương tính SARS-CoV-2, Thủ đô thêm 18 ca