Chi tiết cấp độ dịch 579 xã, phường tại Hà Nội

Trong số 579 xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội thì có 343 đơn vị thuộc vùng 1, 236 đơn vị vùng 2, không có xã, phường nào thuộc vùng 3 và 4.

Ngày 19/10, Sở Y tế Hà Nội công bố phân vùng nguy cơ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Việc phân vùng này dựa theo phân bố ca bệnh tại cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay tại 579 xã, phường thuộc 30 quận, huyện và thị xã trên địa bàn TP.

Trong 579 xã, phường, có 343 xã, phường thuộc vùng 1; 236 xã, phường thuộc vùng 2 và không có xã, phường thuộc vùng 3 và 4. 

Theo Ban Thời sự - Thiết kế: Trọng Tạo/Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/media/chi-tiet-cap-do-dich-579-xa-phuong-tai-ha-noi-784329.html

Tags: Covid-19 Hà Nội