Chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết năm 2021 của 17 trường quân đội

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành Quy định chỉ tiêu tuyển sinh và những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quân sự vào các trường trong quân đội năm 2021.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh của 17 trường quân đội năm 2021 như sau:

Thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh và Quy định chỉ tiêu tuyển sinh và những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quân sự vào các trường trong quân đội năm 2021, thí sinh tham khảo

tại đây

.

Theo P.Anh/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/chi-tieu-tuyen-sinh-chi-tiet-nam-2021-cua-17-truong-quan-doi-202103011755335.htm

Tags: chỉ tiêu tuyển sinh  |  trường quân đội  |  Tuyển sinh đại học  |  bộ Quốc phòng  |  thông tin chi tiết