Chia sẻ của bệnh nhân Covid-19 nặng thoát 'tử thần' tại bệnh viện của Hà Nội