Chia tay nghiệp diễn, Trọng Hùng của 'Về nhà đi con' cùng gia đình sang Đức định cư?