Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 được đẩy nhanh, Cuba bắt đầu tái mở cửa kinh tế