Cập nhật tình hình Covid-19

Chính phủ đồng ý mua 400.000 liều vắc-xin AstraZeneca

Chính phủ vừa đồng ý mua mua 400.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 của AstraZeneca từ Chính phủ Hungary.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 122 về việc mua vắc-xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary.

Vắc-xin phòng Covid-19 AstraZeneca

Theo đó, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu trong việc mua 400.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary.

Tại hghị quyết này, Chính phủ đồng ý số lượng vắc-xin mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ trong năm 2021 vượt con số quy định tại Nghị quyết 21/2021 của Chính phủ (khoảng 150 triệu liều vắc-xin).

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc-xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary, đảm bảo chất lượng vắc-xin, hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo T.Dũng/Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/chinh-tri/chinh-phu-dong-y-mua-400000-lieu-vac-xin-astrazeneca-2021100618050021.htm

Tags: Thủ tướng Chính phủ  |  trường hợp đặc biệt  |  Luật Đấu thầu  |  mua vắc-xin  |  nhập khẩu vắc-xin  |  COVID_19  |  Bộ trưởng Bộ T tế