Chính phủ phấn đấu không nợ đọng văn bản

Chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức sáng nay 16/3/2021 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương tinh thần 'quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, thực chất' của Tổ công tác, góp phần tạo niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Để không còn tình trạng 'bắn chỉ thiên' trong tác nghiệp thể chế

Báo cáo tóm tắt một số nét về kết quả 5 năm của Tổ công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, kết thúc nhiệm kỳ Chính phủ khóa trước (2011-2016), tình hình thực hiện các nhiệm vụ, công việc được Chính phủ, Thủ tướng giao còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ quá hạn thực hiện nhiệm vụ cao, trong đó có nhiều nhiệm vụ, chỉ đạo quan trọng liên quan đến thể chế, an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng chậm được triển khai; nhiều khó khăn, vướng mắc không được tháo gỡ kịp thời; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm đã ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp.

Mô hình Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ được nhiều Bộ, ngành, đia phương nhân rộng

Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng cường hiệu quả công tác đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo hướng thực chất, quyết liệt hơn, phải đổi mới về phương pháp, bảo đảm tất cả các nhiệm vụ giao phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hướng tới chấm dứt tình trạng 'bắn chỉ thiên' như ý kiến Thủ tướng đã nêu.

Tại Phiên họp Chính phủ đầu tiên của nhiệm kỳ (ngày 1/8/2016), Thủ tướng Chính phủ đã công bố, sau đó đã ban hành Quyết định 1642/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Tổ công tác). Đây là sáng kiến của Thủ tướng, là một mô hình thiết chế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng, lần đầu tiên được thành lập.

Trong 5 năm qua, mỗi tháng Tổ công tác tổ chức từ 2-3 buổi làm việc với các bộ, cơ quan, địa phương. Đến nay đã tiến hành 104 cuộc kiểm tra với hàng trăm lượt làm việc với 80 bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức 16 buổi làm việc với các hiệp hội để lắng nghe phản hồi chính sách, những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mỗi năm, hoạt động của Tổ công tác đều có những thông điệp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Tổng cộng đã có hơn 300 nhiệm vụ cụ thể được Tổ công tác báo cáo kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giao các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nêu rõ, kết quả thực hiện nhiệm vụ giao, các đề án trong Chương trình công tác được cải thiện rất tích cực. Tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn đến cuối năm 2020 chỉ còn 1,8%, giảm 23,4% so với thời điểm thành lập Tổ công tác. Tỷ lệ đề án chưa trình đến hết tháng 2/2021 chỉ còn 0,5%, bằng 1/4 so với cuối nhiệm kỳ trước (2,26%).

Số văn bản quy định chi tiết chậm ban hành giảm thấp nhất từ trước đến nay. Đến ngày 13/3/2021, chỉ còn 14 văn bản, so với 58 văn bản nợ vào cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và 39 văn bản nợ vào cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử được thúc đẩy mạnh mẽ. Việc đưa vào vận hành 4 hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp; giúp cắt giảm 16.200 tỷ đồng/năm chi phí xã hội (theo cách tính của OECD).

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần đi đôi với kiểm tra, đôn đốc

Các bài học kinh nghiệm được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, đó là làm việc quyết liệt, công tâm, trách nhiệm, không né tránh, ngại va chạm; tất cả vì công việc và đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Báo cáo thẳng thắn, khách quan, có minh chứng cụ thể; tham mưu, kiến nghị hiệu quả, đúng pháp luật, nhất là khi đề xuất tháo gỡ, vướng mắc về cơ chế, chính sách hay sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật.

'Sự sát cánh, đồng hành, tham gia tích cực và đưa tin kịp thời của các cơ quan báo chí đã giúp tạo sức ép, tăng tính công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra trong thực thi các cam kết, là một trong những nhân tố quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác' - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Học tập sáng kiến của Thủ tướng và kinh nghiệm hoạt động của Tổ công tác, 22 bộ, 63/63 địa phương đều đã thành lập Tổ công tác để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cũng như nhiêm vụ được lãnh đạo bộ, địa phương giao.

Chính phủ phấn đấu không còn nợ đọng văn bản

Phát biểu tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc tổng kết hoạt động 5 năm của Tổ công tác đã hoàn thành khá toàn diện cả 6 nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, không ngại va chạm.

Trong đó nổi bật là 7 thành công. Một là tình trạng nợ đọng nhiệm vụ được chấn chỉnh, chỉ còn 1,8% giảm đến 25% so với thời điểm Tổ công tác thành lập.

Hai là nhiều cuộc kiểm tra góp phần đưa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đi vào cuộc sống với kết quả cụ thể.

Đại diện các Bộ, ngành tại Hội nghị

Ba là nhiều vấn đề tồn tại khiến dư luận quan tâm, các bức xúc người dân, doanh nghiệp được Tổ công tác chỉ ra và báo cáo quyết sách giải quyết, khắc phục một phần quan trọng tham nhũng chính sách.

'Tư tưởng cài cắm lợi ích được xử lý một bước quan trọng'- Thủ tướng nói

Bốn là giải quyết tình trạng lưu cữu nợ đọng văn bản đã được giải quyết. Chỉ còn nợ đọng 14 văn bản năm 2020. Chính phủ phấn đấu không còn văn bản nợ đọng trước khi khai mạc kỳ họp Quốc hội vào ngày 24/3/2021.

'Ngay sau hội nghị này, các bộ nào còn nợ đọng văn bản nào thì sớm trình lên Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để ký ban hành' - Thủ tướng yêu cầu.

Năm là Tổ công tác đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra chuyên đề, góp phần tạo bước chuyển trong việc cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh bởi lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo.

Sáu là quan hệ công tác giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Bảy là cách thức hoạt động của Tổ công tác đã bám sát yêu cầu chỉ đạo và có sự sáng tạo linh hoạt với trọng tâm chỉ đạo điều hành.

Cùng đó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương tinh thần làm việc của Tổ công tác là lăn lộn, trách nhiệm. Cùng đó là tinh thần thẳng thắn với các bộ, ngành, địa phương để đi đến thành công. Tổ công tác đã biết huy động các tổ chức, doanh nghiệp để lắng nghe đối thoại, nghe phản biện. Đã sử dụng công nghệ trong quá trình xử lý.

Theo Thủ tướng, tinh thần 'thường xuyên, liên tục, không nhất thời' trong cả 5 năm trong hoạt động của Tổ công tác là điều rất đáng được trân trọng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, Tổ công tác không làm thay chức năng quản lý của các Bộ ngành. Thời gian tới cần chú trọng hơn công tác kiểm tra, đôn đốc, đổi mới phương thức hoạt động để bảo đảm hiệu quả hoạt động của Tổ công tác.

Theo Quang Lộc/Công thương Link Gốc:           Copy Link
https://congthuong.vn/chinh-phu-phan-dau-khong-no-dong-van-ban-153666.html

Tags: Nguyễn Xuân Phúc  |  VPCP Mai Tiến Dũng  |  Tại Phiên  |  Trong 5  |  Mai Tiến Dũng  |  Theo Thủ