Chính sách thuế GTGT với thiết bị y tế nhập khẩu

Các doanh nghiệp đang có nhiều thắc mắc về chính sách thuế nhập khẩu với mặt hàng thiết bị y tế. Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng này…

Trong lúc chờ Thông tư sửa đổi của Bộ Tài chính, thuế GTGT thiết bị y tế nhập khẩu áp dụng theo chính sách hiện hành. Ảnh: VnExpress

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư 26/2015/TT-BTC liên quan đến nội dung thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế. Theo đó, trong thời gian thông tư sửa đổi Thông tư 26/2015/TT-BTC chưa được ban hành, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan các tỉnh, thành hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện áp dụng chính sách thuế GTGT theo quy định tại các văn bản, chính sách hiện hành.

Theo đó, khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% như sau: 'Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tìm, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng: vắc xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần ảo, khẩu trang, săng mồ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ner và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế'.

Thiết bị không nằm trong danh mục được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế, mức thuế suất thuế GTGT là 10%. Ảnh: dansinh.vn

Khoản 5 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam quy định: 'Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cửu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư này'.

Ngày 17/1/2017 Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 743/BTC-TCHQ hướng dẫn việc xác nhận thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế. Cụ thể, thiết bị dụng cụ chuyên dùng trong y tế nhập khẩu không được nêu tên cụ thể tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và khoản 5 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, các mặt hàng không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% thì phải có xác nhận của Bộ Y tế.

Các thiết bị, dụng cụ y tế khác (không có tên cụ thể nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và khoản 5 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT nhưng là mặt hàng có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất GTGT 5% theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC. Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo Nhã Vy/Tiêu Dùng Link Gốc:           Copy Link
https://tieudung.vn/doanh-nghiep/chinh-sach-thue-gtgt-voi-thiet-bi-y-te-nhap-khau-54284.html

Tags: Bộ Y  |  Bộ Tài  |  8 Điều 1 Thông  |  5 Điều 4 Thông  |  VnExpress Hiện  |  Cục Hải  |  11 Điều 10 Thông  |  Khoản 5 Điều 4 Thông  |  Việt Nam