Chở Sơn Tùng sau lưng, Hải Tú ví von với việc 'đèo niềm tự hào của đất nước'

Chủ nhật, 17/01/2021 15:35