Choáng với quý bà chịu chơi tặng 'phi công' Audi mới cóng, cúp vàng nhân dịp sinh nhật