Choáng với tiêu chuẩn tập luyện và thi đấu tại VBA 2021