Choiza rạng rỡ trên TV, Knet chửi bới vì gieo rắc cái xấu cho Sulli