Chọn trang phục lỗi, người yêu Quang Hải khiến NHM nghi vấn về bụng lớn bất thường