Chống biến đổi khí hậu và vaccine ngừa COVID-19 - chủ đề nóng tại Hội nghị thượng đỉnh G7 2021