Chốt chặn COVID-19 bắt 9 đối tượng 'lội suối' nhập cảnh vào Việt Nam