Chữ Hán - Nôm

Là ngôn ngữ ghi lại cả kho tàng văn hóa cổ truyền của dân tộc ta từ xưa tới nay, chữ Hán - Nôm vẫn đang hiện diện và phát huy những giá trị vốn có tại hàng loạt các di tích lịch sử, các bảo tàng trên khắp cả nước. Việc gìn giữ, bảo tồn, tìm hiểu, dịch thuật các loại hình thư tịch cổ bằng loại chữ Hán - Nôm chính là một cách thiết thực để hiểu thêm về giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc. Chính vì thế mà hiện nay, chữ Hán - Nôm đang trở về với đúng vị trí vốn có từ thuở xa xưa, liên kết với cuộc sống hiện tại.

Thứ sáu, 22/01/2021 22:23

Giải trí

Xuân thanh bình 29:45

Xuân thanh bình

Thứ hai, 01/03/2021 | 14:56
Tuổi xuân xanh thắm tuổi quân 23:50

Tuổi xuân xanh thắm tuổi quân

Chủ nhật, 21/02/2021 | 14:10