Chu đáo, sẵn sàng đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới

Đến Sư đoàn 307 (Quân khu 5) những ngày này, chúng tôi được chứng kiến nhiều loại hoa nở rực trong khuôn viên, đua nhau khoe sắc trên các tuyến đường nội bộ.

Làm việc với cơ quan tham mưu sư đoàn, chúng tôi được biết, chuẩn bị cho năm huấn luyện 2021, sư đoàn đã hoàn thành tập huấn, thống nhất nội dung, phương pháp cho 66 cán bộ khung huấn luyện; huy động 1.800 ngày công và gần 170 triệu đồng làm mới, củng cố 416 mặt bia các loại, 12 giá điều lệnh và các vật chất huấn luyện; củng cố, sửa chữa 14 thao trường và làm mới 11 hạng mục công trình trên các thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, hậu cần, huấn luyện chiến thuật binh chủng hợp thành...

Chỉ huy Sư đoàn 307 kiểm tra mô hình, đồ dùng huấn luyện năm 2021 của Tiểu đoàn 8. 

Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 29) được sư đoàn giao nhiệm vụ khung huấn luyện chiến sĩ mới. Đến nay, tiểu đoàn đã xây dựng, hoàn thiện các văn kiện: Kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện ngoại khóa; kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện từng tuần và được phê duyệt theo phân cấp. Tiểu đoàn chủ động chuẩn bị tốt mô hình, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện và bảo đảm các thiết chế văn hóa phục vụ chiến sĩ mới; đồng thời làm tốt việc phòng, chống dịch, nhất là dịch Covid-19, khi tiếp nhận chiến sĩ mới về đơn vị. Đại úy Nguyễn Hữu Thi, Chính trị viên Tiểu đoàn 8 cho biết: Năm nay, tiểu đoàn được giao huấn luyện hơn 300 chiến sĩ mới quê ở hai tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Để chiến sĩ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, tiểu đoàn đã chuẩn bị tốt tài liệu giáo dục truyền thống; có kế hoạch đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kết hợp giữa tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin thi đua với tham quan phòng truyền thống, xem phim tài liệu, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các chương trình giao lưu văn nghệ, ngày sinh hoạt chính trị-văn hóa tinh thần...

Tìm hiểu chúng tôi còn biết thêm, từ cuối năm 2020, Sư đoàn 307 chỉ đạo cơ quan, đơn vị chủ động mở rộng diện tích, trồng các loại rau, củ, quả phù hợp thổ nhưỡng để bảo đảm nguồn rau xanh tại chỗ cho chiến sĩ mới. Nhìn các giàn bầu, bí, mướp đều sai trĩu quả, riêng vườn bí đỏ có gần 1ha, cá thả dưới ao, bò, heo, gà, vịt nuôi trong chuồng đang sinh trưởng tốt với đầy đủ lớp, lứa, sẵn sàng nhập vào bếp ăn, chúng tôi hết sức phấn khởi. Theo giới thiệu của cán bộ hậu cần sư đoàn, hiện nay, đơn vị đã bảo đảm 100% rau xanh và thịt, cá cung ứng cho chiến sĩ ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Theo Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dao-san-sang-don-nhan-va-huan-luyen-chien-si-moi-652411

Tags: Sư đoàn 307