Chủ động ứng phó khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong khu công nghiệp