Chủ tịch Hà Nội sẽ trả lời chất vấn về việc phòng, chống dịch Covid-19