Chủ tịch Quảng Bình: Đoàn xe biển xanh dừng trên cầu để chụp ảnh quy hoạch