00:00

Chủ tịch TP.HCM: 'Karaoke tự phát tra tấn người dân không thể chấp nhận được'

TIN LIÊN QUAN