Chủ tịch TP.HCM: Người dân không ra đường sau 18h từ ngày 26/7