00:00

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu quân đội nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

TIN LIÊN QUAN