00:00

Chủ tịch nước: Hợp tác quốc phòng có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Việt - Mỹ

TIN LIÊN QUAN