Chủ tịch nước gặp gỡ đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt