Chủ tịch nước yêu cầu Bình Dương sớm vận hành bệnh viện dã chiến phân tầng