Chủ tịch xã ở Nghệ An bộc bạch chuyện Thuỷ Tiên trao tiền cho dân